L'aigua a l'Horta Sud.

Avaluació i gestió dels recursos hídrics


Preu: 20 Número: 8

Autors: A.Salazar, J.Pons

i C.Vicent

Format: 21x14 cm

Pàgines: 388

Edició: 1

ISBN: 978-84-92435-03-6

.

Premi d'investigació de l'Horta Sud 2005

Possiblement, els recursos hídrics són un dels elements que més condicionen la forma de vida que ha sigut desenvolupada, al llarg dels anys, a la nostra comarca. Històricament la principal font d’ingressos dels nostres pobles ha sigut l’agricultura. Els pous i sèquies que trobem al nostre voltant són part de la nostra cultura i elements actius que encara utilitzem, aprofitant l’aigua que transporten per als camps i per al consum humà. Amb aquest treball hem volgut donar a conèixer quins són els principals recursos hídrics que tenim a la comarca i com els utilitzem actualment. Mitjançant un intens treball de camp hem analitzat la quantitat i la qualitat de  l’aigua al nostre abast, juntament amb l’eficiència de les nostres xarxes i infraestructures hidràuliques. Ens remuntem als orígens de l’aigua, les nostres fonts d’abastiment: el riu Xúquer,  amb la Sèquia Reial i el Canal Xúquer-Túria; i el riu Túria, amb les sèquies del Tribunal de les Aigües. Aquest estudi pretén ser un document didàctic, de consulta i divulgació a l’abast de tothom, sense excessius tecnicismes ni descripcions massa complexes. El que volem es donar a conèixer quina és la situació en la qual es troben els recursos de la comarca de l’Horta Sud, construir un instrument per poder avaluar-los en un futur pròxim i ser conscients de l’ús que estem fent d’ells.

 Descàrregues

Primers capítols (PDF, 269 Kb)